DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 02.06.2021 19:00:10 

- D Ě T S K Á   S L O Ž K A -

 - P Ř Í P R A V K A -
 
      
 
Od školního roku 2012 / 2013 vznikla nová skupina dětí tzv. přípravka.
 
Nabízí základy tanečních, pěveckých i hereckých dovedností pod odborným vedením.
 
Jejím úkolem je děti seznámit s lidovou kulturou našich prababiček
pomocí písniček, říkanek, rozpočítadel i tanečků.
 
Přípravka pomáhá rozvinout dovedenosti předškolních dětí,
a připravuje je na práci v dětské složce ,,Krkonošský Horálek´´.
 
 
 
  
Své umění děti prezentují na nejrůznějších vystoupeních v krojích ve Vrchlabí a jeho blízkém okolí.
 
Do přípravky přijímáme děti od 4 do 7 let.
 
Děti se schází ve šk.r. 2021 / 2022 jednou týdně
v klubovně KD Střelnice ve Vrchlabí
-  čtvrtek ? hod.
 
Členský příspěvek s pojištěním na školní rok
činí 450,- Kč.
Krojová výstroj je zapůjčena bezplatně.
 
Na zkoušky stačí děti vybavit tanečními přezůvkami, holčičky sukničkou, a nápojem na občerstvení.
 
Dle talentu lze děti v průběhu roku přesunout i do staršího oddělení.